Hétköznapok sikere lépésről lépésre - kommunikációs, protokoll és pénzügyi ismeretek

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001566/2016/D002


A képzés óraszáma: 30 óra

A továbbképzés célja:
A program célja, hogy a résztvevők felkészüljenek a munka és a hétköznapok világában való minél hatékonyabb részvételre, a munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelésre. Sajátítsák el az eredményes tevékenységhez, kommunikációhoz elengedhetetlen ismereteket, készségeket. Szerezzenek gyakorlati tudást a különböző kommunikációs szituációkban való részvételhez, a kommunikációs eszközök tudatos használatához. Ismerjék a legalapvetőbb, a mindennapi tevékenységükhöz szükséges protokolláris formákat. Az üzleti tárgyalás, a hivatalos vendéglátás, a hivatalos programok szervezésének protokollját, sajátítsák el az üzleti protokoll elemeit. Ismerjék meg a pénzgazdálkodással kapcsolatos alapvető fogalmakat, összefüggéseket. Sajátítsák el a pénzügyi eszközök biztonságos kezelésének módját.

A továbbképzés célcsoportja: tankötelezettségét teljesített személy

A programba való bekapcsolódás feltételei: legalább alapfokú iskolai végzettség

A továbbképzés főbb tematikai egységei: 
1.    Hatékony kommunikáció.
2.    Protokoll a mindennapokban.
3.    Pénzügyekről alapfokon.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • kommunikatív, gondolkodási, tudásszerző és tanulási kompetenciák;
  • szociális-személyes kompetenciák;
  • problémamegoldás;
  • kreativitás, konstruktivitás, együttműködés;

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

  • részvétel az összóraszám 85%-án
  • önéletrajz/motivációs levél vagy saját háztartás költségvetési terve a tudatos fogyasztóvá válás jegyében feladat leadása.