Játékos tanulás és képességfejlesztés a kuvik-kal

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001566/2016/D001


A képzés óraszáma: 30 óra

A továbbképzés célja:
A program célja, hogy a résztvevők megismerjék a KUVIK képességfejlesztő eszközt, legyenek képesek tudatos használatára a hatékony tanulási-tanítási folyamat tervezése és megvalósítása érdekében. A különböző KUVIK játékok kipróbálásán keresztül sajátítsák el az eszköz alkalmazási lehetőségeit, tapasztalják meg a játék örömét, fejlődjön a kreativitásuk, az együttműködési képességük. Tudjanak matematikai, anyanyelvi, és komplex fejlesztő játékokat tervezni a KUVIK képességfejlesztő eszköz alkalmazásával.

A továbbképzés célcsoportja: szülők, pedagógusok, pedagógusjelöltek

A programba való bekapcsolódás feltételei: legalább alapfokú iskolai végzettség

A továbbképzés főbb tematikai egységei: 
1. „Mit rejt a doboz?”
2. Tehetséges? – Lehetséges…
3. A KUVIK képességfejlesztő eszköz használata az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésére
4. Matematikai gondolkodás fejlesztése a KUVIK-kal!
5. Játék és/vagy tanulás?

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • kommunikatív kompetenciák;
  • gondolkodási, tudásszerző és tanulási kompetenciák;
  • módszertani kompetenciák;
  • szociális-személyes kompetenciák;
  • problémamegoldás, kritikus gondolkodás;
  • kreativitás;
  • együttműködés;

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

  • részvétel az összóraszám 85%-án
  • játékgyűjtemény elkészítése: A KUVIK doboz felhasználásával nyelvi, matematikai és komplex játékokat tartalmazó játékgyűjtemény.