Rövid összefoglaló

az "Okoskodj együtt KUVIK-kal!" c. tehetséggondozó program megvalósításáról

Az „Okoskodj együtt KUVIK-kal!”- képességfejlesztő, tehetséggondozó program pedagógusoknak, gyerekeknek című pályázati program elsődleges céljaként tűztük ki, egy meglévő, de teljes mértékben új eszköz alkalmazási stratégiájának kidolgozását, valamint ehhez kapcsolódóan a KUVIK dobozhoz módszertani anyag kifejlesztését, pályakezdő pedagógusok, pedagógus jelöltek, valamint gyakorló pedagógusok részvételével.

A kitűzött céljainkat tréning jellegű műhelyfoglalkozások, a fejlesztést szolgáló labormunkák, a kísérleti osztályokban való eszközkipróbálás keretein belül valósítottuk meg. A műhelyfoglalkozások 2015 októberében indultak, és végigkísérték a pályázati program megvalósítási időszakát. Ezeken a foglalkozásokon a bevont célcsoport a szakmai előadások során megismert elméleti háttér felhasználásával, a gyakorlatban tesztelte az eszköz alkalmazási lehetőségeit.

A fő programot a játéknapok, a workshop-ok és a KUVIK-koló programok egészítették ki és tették teljessé. A KUVIK-koló tevékenységek négy bemutató találkozót jelentettek. Négy olyan matematika és négy olyan magyar anyanyelv órán vettek részt a fiatal tehetségek, ahol a gyermekcsoportok a KUVIK eszközzel dolgoztak. A bemutató órák után a műhelycsoport tagjai és az osztálytanítók közös konzultációja következett.

A megvalósítási időszak alatt két workshopot és két játéknapot is tartottunk. A workshopok célja az eszközbemutatás volt. Szakmai előadások és KUVIK játékok bemutatásával valósult meg.

A játéknapok a gyakorlatorientált és a játékos tanulás koncepcióját követték. A tanulócsoportok számára használatra bocsátott eszközök szabad és irányított használata során a bevont gyermekek a beszédmegindító, kreatív gondolkodást gyakorolták, miközben a műhelytagok megfigyeléseket végeztek.

A program produktuma a „KUVIK, az okos doboz” című, szülőknek és pedagógusoknak szóló módszertani kézikönyv. Ez a kézikönyv az eszköz használatát alátámasztó elméleti kitekintés után 65 kipróbált játékkal segíti annak tudatos felhasználását.

A megvalósult tevékenységek a célcsoport bevonása révén lehetőséget adtak a fiatal tehetséges felnőttek felkutatására, a kapcsolati háló felépítésére is. A közös foglalkozások az egymástól való tanulás lehetőségét biztosították. A bemutatók és prezentációk a gyermekekkel való közös munkára is hatást gyakoroltak, így ők a jelen pályázati program segítségével szintén a tehetséggondozó tevékenység részeseivé váltak.

A módszertani anyag kifejlesztése a fiatal felnőttek elemző és értékelő munkáját segítette, a kutatási eredmények publikálása, az élménynapok programjai pedig szakmai párbeszédet kezdeményeztek a program résztvevői és az érdeklődők között.

Az „Okoskodj együtt KUVIK-kal!” – képességfejlesztő, tehetséggondozó program a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

ntp emmi emet logo szines