TALENTUMÉTER®—Tehetségazonosító megfigyelési szempontsor

A TALENTUMÉTER® egy művészetpedagógiai tehetségazonosító mérőeszköz. Egy olyan tulajdonságlista, amely a gyermekek célzott, dramatikus tevékenységek közben történő megfigyelésén alapul.

A megfigyelési szempontsor információkat ad a vizsgált gyermekcsoportok képességeiről a dramatikus tevékenység, illetve a vers- és prózamondás területén. A DICE kulcskompetenciák közül öt kompetenciát – anyanyelvi kommunikáció, a tanulás tanulása, személyközi- és szociális kompetenciák, vállalkozói kompetencia, mindez és még több – (DICE, 2010.) kiemelve az óvodás- és kisiskolás korú gyermekek képességeinek megállapítására szolgál. Egy négyszintű tulajdonságlista, amelynek a kitöltése során a vers- és prózamondás esetén 14, míg a dramatikus munka esetén 21 állítás vonatkozásában alkot véleményt a kitöltést végző szakember a megfigyelt gyermekről. A megfogalmazott állítások a Renzulli-féle tehetségmodellre (1977) alapozva három kategóriába sorolhatók, amelyek a tehetség(ígéret) egy-egy összetevője mentén mutatják meg a gyermek adottságait.

A kategóriák, és a hozzájuk kapcsolódó részképesség-területek a következők:

  • átlagon felüli képességek: beszédlégzés; hangképzés; hangzóképzés és beszédtempó; mondatszerkesztés; tekintet, szemkontaktus; mimika; teststimuláció; térközszabályozás; emlékezet, munkamemória; logika, kronológia, gondolkodási stratégia; tájékozódás térben, időben produkció közben és produkción belül, katarzisélmény/külső, belső.
  • kreativitás: mozgás, felszabadultság; problémamegoldás, improvizációs készség, műfajhoz kapcsolódó szöveghasználat.
  • feladat iránti elkötelezettség: figyelem, koncentráció; szereptartás; kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, együttműködés, kudarc- és sikertűrés, érzelmi átélés.
Mérőeszköz neve: TALENTUMÉTER® – tehetségazonosító megfigyelési szempontsor
Kompetenciaterületek:

anyanyelvi kommunikáció, tanulás tanulása, vállalkozói kompetencia, személyközi és szociális kompetencia, mindez és még több

Korcsoport: 5-10 éves korosztály
Felvétel formája:

felkészülési folyamat során és/vagy produkció közben, egyéni megfigyelés alapján, papír alapú teszt

Kitöltést végzi: pedagógus
Kiértékelést végzi: pedagógus
Visszajelzés: pedagógus egyéni írásos visszajelzése
Megjegyzés:

a megfigyelési szempontsor eredményeit a pedagógus összegzi, és személyes megbeszélés alkalmával ismerteti a gyermek szüleivel

A TALENTUMÉTER® a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által hivatalosan jegyzett védjegy.