A tehetséggondozás módszertani palettája szülőknek és pedagógusoknak

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001566/2016/D003


A képzés óraszáma:  25 óra

A továbbképzés célja:
A program célja, hogy a résztvevők megismerjék a tehetséggel, a tehetségígéret azonosításával, fejlesztésével kapcsolatos alapvető fogalmakat. Legyenek képesek a különböző, általuk használható tehetségazonosító és tehetséggondozó módszerek alkalmazására. Ismerjék meg a tehetséggondozással kapcsolatos szülői és pedagógus szerepeket, sajátítsák el a hatékony szülő-pedagógus együttműködés stratégiáit, kommunikációs technikáit. Legyenek képesek az óvodai, iskolai keretek között zajló tehetséggondozás megtervezésére, megvalósítására és az egymástól való tanulás lehetőségének felismerésére, alkalmazására.

A továbbképzés célcsoportja: szülők, nagyszülők, pedagógusok, pedagógusjelöltek, pedagógiai asszisztensek, tehetséggondozással foglalkozó szervezetek képviselői

A programba való bekapcsolódás feltételei: legalább középfokú iskolai végzettség

A továbbképzés főbb tematikai egységei: 
1.    A tehetségfejlesztés fontossága.
2.    A tehetség fogalmi meghatározása.
3.    Kreativitás és tehetség.
4.    Tehetségígéret a családban, az óvodában, az iskolában.
5.    Szülői szerepek a tehetségazonosításban, tehetséggondozásban.
6.    A pedagógus személyisége. A szülő és a pedagógus együttműködésének lehetőségei, színterei.
7.    Tehetségígéretek felismerése, tehetségazonosítás. A tehetséggondozás módszertana.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • kommunikatív, gondolkodási, tudásszerző és tanulási kompetenciák;
  • módszertani kompetenciák;
  • szociális-személyes kompetenciák;
  • problémamegoldás, kritikus gondolkodás;
  • kreativitás, konstruktivizmus, együttműködés;

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

  • részvétel az összóraszám 85%-án
  • egy szabadon választott területen jelentkező tehetségígéret féléves tehetséggondozási tervének vagy saját környezetben lévő konkrét tapasztalatokra építő szülő-pedagógus együttműködés folyama-tának kidolgozása, leadása.