Mire használd a kuvik dobozt?

Fehér Éva – Dobosi Nikolett – Kiss Dorina

A KUVIK oktatást kiegészítő eszköz nem foglal állást egyik módszer vagy tankönyvtípus mellett sem. Megpróbálja hangsúlyozni a tevékenységközpontú tanulást, a figyelmet a megismerés – cselekvés – gondolkodás egységére irányítja. Fontos, hogy a gyermek beszéddel és mozgásos tevékenységgel mélyítse ismereteit, és az eszközök szisztematikus használatával a sémák használata után önálló kezdeményezéseket tegyen. Ismerete így válik használható tudássá.

 

A dobozban található betűkártyák önmagukban szavak kirakására is használhatóak. A betűtanulás első időszakában ez a mechanizmus elegendő a gyermekek számára. Az összeolvasás és az olvasási készség fejlődésével ez már nem fogja kielégíteni az eszközhasználati vágyat. Azért, hogy ne váljon unalmassá az olvasás és az írás gyakorlása, a betűkártyák mellé érdemes beemelni a matematikai eszközöket. Eleinte szemléltetés céljából (például a hang-betű azonosítás esetén a piros/kék korong a hang jelölésében is segíthet). Meixner Ildikó hangsúlyt fektet a hármas asszociációra, vagyis a leghatékonyabb tanulás akkor történik, ha a gyermek látja, amit megismer, hallja vagy hangoztatja azt, és cselekvéssel társítja. A változatos eszközhasználat megmozdítja a fantáziát, beindítja az asszociációs gondolkodási szinteket, ezzel együtt fejlődik a logika, a beszéd és a gondolkodás. Mádai Istvánné a pálcikás program kapcsán a tárgyhasználat és manipulációs tevékenyég mellett áll ki, erre építi 40 napos intenzív betűtanulási módszerét. A KUVIK doboz tartalmazza a pálcikákat, amelyek a betűk kirakására tökéletesen alkalmasak.

Ha a szemléltetés szintű eszközhasználat is unalmassá vált vagy már nem jelent kihívást a gyermeknek az olvasás terén, következik az eszközkombinációs fázis, amikor a betűkártyák és a matematikai eszközök alapfunkciójukon túl jelentést hordozva várnak el gondolkodási műveleteket. Ha például a színes logikai készlet egy titkosított ábécé jelrendszerévé válik és így kell megfejteni az üzeneteket, megindul a tudatos nyelvhasználat.

A doboz játékos formában segít tanulni a magyar nyelvet. Eszközeit egy társasjáték kellékeinek is lehet tekinteni, ahol a létező játékszabályok használata vagy az önálló szabályok kitalálása is fejleszti a gyermek általános és speciális készségeit, képességeit, kompetenciáit.

 

A dobozban található betűkártyák alkalmasak az olvasás tanítására, a tanult betűk gyakorlására, az olvasókönyvön túl az önálló szókirakásra, nyelvi játékra. A kérdésre, hogy melyik évfolyamban használható leginkább a doboz, a válasz egyértelmű. Mivel az első két évfolyam a legalkalmasabb időszak a nyelvi alapozásra, illetve 7-8 éves korban a játék a kommunikáció egyik eszköze, a tanulás az első két osztályban az eszköz által élmény szintre emelhető. Ehhez a két dolog feltétlenül szükséges: [1] a doboz használatának rendszeressége (a gyermek ismerje az eszközöket és használat közben már ne csodálkozzon rá a benne található tárgyakra, hanem gyakorlott használója legyen), [2] az időszakos és nem az állandó használat (a doboz használata legyen jutalom, legyen élmény, a gyakorlás pedig a tudatosítást szolgálja).

 

A matematikai eszközökkel együtt használt betűkártyák anyanyelvi játékok változataira adnak lehetőséget. Kombinálva a korongokat, pálcákat, a dobókockát stb. szóalkotási feladatokat végezhetnek a tanulók. A doboz másik értékes tulajdonsága, hogy az eszközök használata játékosságot sugall, érzelmileg felszabadítja a gyermeket és a tanulásról alkotott merev rendszerű képet élménytanulássá formálja.

A teljes cikk a „KUVIK, az okos doboz – módszertani kézikönyv szülőknek és pedagógusoknak” című kiadványban olvasható.